Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

072 - Hợp xướng Truyện Kiều - PHƯƠNG NAM PHIM phát hành

 Hợp xướng Truyện Kiều,
Thơ: Đại Thi hào NGUYỄN DU,
Âm Nhạc: VŨ ĐÌNH ÂN,
Cố vấn nghệ thuật Giáo sư Nhạc sĩ CA LÊ THUẦN,
Biểu diễn Ban hợp xướng Thạch Đà và Suối Việt, Nghệ sĩ ưu tú Nhất Sinh, Ca sĩ Hoài Phương, Nhóm Mặt trời mới, Vũ Đoàn Phương Việt, Điều khiển chương I & III: Nhạc sĩ Nguyễn Bách, Điều khiển chương II: Tác giả, Nhạc sĩ Vũ Đình Ân;PHƯƠNG NAM PHIM phát hành


Chương 1: A. Giới thiệu gia thế và tài sắc nàng Kiều

http://www.youtube.com/watch?v=YoH48aTx88I&feature=channel


Chương 1: B. Nàng Kiều gặp Kim Trọng
http://www.youtube.com/watch?v=RNFhUYRKh00&feature=channel


Chương 1: C. Nàng Kiều đính ước cùng Kim Trọng
http://www.youtube.com/watch?v=Wr5OSTNpiiU&feature=channel


Chương 2: A. Nàng Kiều bán mình chuộc cha
http://www.youtube.com/watch?v=UhgbYZYYWz4&feature=channel


Chương 2: B1. Nàng Kiều gặp Mã Giám Sinh
http://www.youtube.com/watch?v=EFSsQFDZsio&feature=channel


Chương 2: B2. bị Sở Khanh lừa, C. gặp Thúc Loan, bị Hoạn Thư đày đọa
http://www.youtube.com/watch?v=U4gijJtjqKk&feature=channel
Chương 2: D. Nàng Kiều gặp Giác Duyên sư trưởng
http://www.youtube.com/watch?v=JK-I0hDb_j4&feature=channel


Chương 2: E (1) Nàng Kiều vào lầu xanh lần thứ hai
http://www.youtube.com/watch?v=SJeT_ZtnYOc&feature=channel


Chương 2: E (2) Nàng Kiều gặp Từ Hải
http://www.youtube.com/watch?v=WZLw4SV2yi0&feature=channel
Chương 2: F.Nàng Kiều gặp quan Hồ Tôn Hiến
http://www.youtube.com/watch?v=Ig6PfTKQm4w&feature=channel


Chương 2: G. Nàng Kiều nương nhờ cửa Phật
http://www.youtube.com/watch?v=XFUD64GB908&feature=channel


Chương 3: Tình chị duyên em  (hết)   
http://www.youtube.com/watch?v=WR5IqXlD314&feature=channel


NguyetHan
http://nguyethan.wordpress.com/

1 nhận xét: