Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2009

29.2- Tranh minh họa Kiều - Bìa sách...

Tranh minh họa Kiều - Bìa Sách, Tranh, Ảnh

Bìa sách...(Suu Tam Internet)Truyện Kiều đả được dịch ra nhiều thứ tiếng
ấn hành tại Nhật Bản, Trung Quốc, Ðức Quốc, Ba Lan, Tiệp Khắc, Ru Ma Ni v.v...

       
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét